Informacje ogólne

Miejsce:
Hotel Courtyard by Marriott
ul. Żwirki i Wigury 1
Warszawa

Termin:
29-30 listopada 2013 roku

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora po zakończeniu konferencji w biurze obsługi konferencji.

Pragniemy poinformować, że po zakończeniu konferencji będzie można indywidualnie dokonać wydruku certyfikatu. W tym celu prosimy o skorzystanie z poniższej instrukcji.

Wydruk certyfikatu

  • W celu wydrukowania certyfikatu należy, wykorzystując login i hasło zalogować się na profil
    wybierając w menu opcję Rejestracja
  • Po zalogowaniu z menu znajdującego się po lewej stronie należy wybrać zakładkę Wydruk Certyfikatu
  • Następnie wybieramy opcję Pobierz certyfikat
  • Po wyborze opcji (pobierz certyfikat) wygenerowany certyfikat gotowy do wydruku pojawi się w nowym oknie.
  • Po pojawieniu się gotowego szablonu należy wydrukować certyfikat.

W razie błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów prosimy o kontakt.

 


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).