Program

Piątek, 29 listopada

13:00–13:15 Rozpoczęcie konferencji
                     
Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, Piotr Potemski
 

13:15–14:30 Sesja I. Możliwości i ograniczenia oceny czynników predykcyjnych w diagnostyce patomorfologicznej

prowadzenie: Anna Nasierowska-Guttmejer i Radzisław Kordek

13:15–13:25 Rola patomorfologa w badaniach molekularnych
                      Radzisław Kordek

13:25–13:35 Przygotowanie materiału tkankowego do badań molekularnych w onkologii
                      Konstanty Korski

13:35–13:50 Badania immunohistochemiczne w ocenie czynników predykcyjnych w nowotworach
                     Anna Nasierowska-Guttmejer

13:50–14:05 Badania cytogenetyczne w diagnostyce nowotworów
                      Barbara Pieńkowska-Grela

14:05–14:20 Standardy i kontrola jakości w diagnostyce molekularnej nowotworów
                      Mirosław Śnietura

14:20–14:30 Dyskusja
 

14:3015:25 Sesja II. Molekularne aspekty w niedrobnokomórkowym raku płuca

prowadzenie: Maciej Krzakowski, Rafał Dziadziuszko

14:30–14:45 Molekularne czynniki predykcyjne chemioterapii
                      Paweł Krawczyk

14:45–15:00 Molekularne czynniki predykcyjne leków ukierunkowanych
                      Rafał Dziadziuszko

15:00–15:15 Nowe leki o działaniu ukierunkowanym na cele molekularne
                      Dariusz Kowalski

15:15–15:25 Dyskusja
 

15:25–15:40 Przerwa
 

15:40–16:30 Sesja III. Nowe koncepcje

prowadzenie: Radzisław Kordek i Maciej Krzakowski

15:40–16:00 Heterogenność molekularna nowotworów
                      Michał Jarząb

16:00–16:20 Transformacja nabłonkowo-mezenchymalna
                      Hanna Romańska

16:20–16:30 Dyskusja
 


 

16:30–17:15 Sesja IV. Sesja satelitarna firmy GSK: Leczenie chorych na rozsianego czerniaka skóry
                                      z mutacją BRAF V600 – nowe doniesienia: dabrafenib

16:30–16:50 Postępy w leczeniu ukierunkowanym molekularnie czerniaków skóry
                       Piotr Rutkowski

16:50–17:10 Leczenie przerzutów czerniaka do ośrodkowego układu nerwowego
                       Tomasz Świtaj

17:10–17:15 Dyskusja

17:15–17:30 Przerwa
 

17:30–18:25 Sesja V. Rak piersi

prowadzenie: Janusz Siedlecki i Piotr Wysocki

17:30–17:45 Badania genetyczne wobec ryzyka wystąpienia nawrotu choroby
                      Renata Duchnowska

17:45–18:00 „Efekt Angeliny Jolie”
                       Radzisław Kordek

18:00–18:15 Nowotwór receptorowo potrójnie ujemny — nowe oblicze
                      Anna Niwińska

18:15–18:25 Dyskusja
 

18:2519:15 Sesja VI. Terapie ukierunkowane molekularnie w raku gruczołu krokowego

prowadzenie: Piotr Potemski i Janusz Siedlecki

18:25–18:45 Wykorzystanie mechanizmów związanych z receptorem androgenowym w leczeniu
                      Jakub Żołnierek

18:45–19:05 Wykorzystanie innych molekularnych celów terapeutycznych
                      Piotr Wysocki

19:05–19:15 Dyskusja
 

19:15 Poczęstunek

 

Sobota, 30 listopada

08:15–09:00 Sesja VII. Kardiotoksyczność leczenia ukierunkowanego molekularnie

— czy możemy mówić o standardach postępowania?

prowadzenie: Beata Jagielska, Przemysław Leszek

08:15–08:35 Stanowisko onkologa
                      Beata Jagielska

08:35–08:55 Stanowisko kardiologa
                      Przemysław Leszek

08:55–09:00 Dyskusja
 

09:00–09:45 Sesja VIII. Immunoterapia

prowadzenie: Piotr Wysocki, Piotr Rutkowski

09:00–09:20 Powrót do immunoterapii — uzasadnienie
                      Piotr Wysocki

09:20–09:40 Immunoterapia czerniaka — od interferonu do przeciwciał anty-PD-1
                      Piotr Rutkowski

09:40–09:45 Dyskusja
 

09:45–10:55 Sesja IX. Leki ukierunkowane molekularnie — czynniki predykcyjne, działania niepożądane

prowadzenie: Krzysztof Krzemieniecki i Piotr Rutkowski

09:45–10:00 Leki anty-EGFR — czynniki predykcyjne
                      Marcin Skrzypski

10:00–10:15 Leki anty-EGFR — postępowanie w przypadku niepożądanych działań
                       Adam Płużański

10:15–10:30 Leki anty-VEGF — czynniki predykcyjne
                      Aleksandra Łacko

10:30–10:45 Leki anty-VEGF — postępowanie w przypadku niepożądanych działań
                      Krzysztof Krzemieniecki

10:45–10:55 Dyskusja
 

10:55–11:20 Przerwa
 

11:20–12.05 Sesja X. Sesja satelitarna firmy Amgen: Panitumumab — czynniki predykcyjne,
                                   skuteczność w leczeniu raka jelita grubego

11:20–11:40  Personalizacja leczenia panitumumabem, nowe czynniki predykcyjne
                       Lucjan Wyrwicz

11:40–12:00 Zastosowanie panitumumabu w praktyce klinicznej
                      Anna Cencelewicz

12:00–12:05 Dyskusja
                     

 

12:05–13:30 Sesja XI. Nowe możliwości leczenia ukierunkowanego molekularnie — 2013

prowadzenie – Piotr Wysocki i Piotr Potemski

12:05–12:20 Rak piersi
                      Piotr Wysocki

12:20–12:35 Nowotwory układu pokarmowego
                      Lucjan Wyrwicz

12:35–12:50 Rak płuca
                      Maciej Krzakowski

12:50–13:05 Nowotwory układu moczowo-płciowego i ginekologiczne
                      Piotr Potemski

13:05–13:20 Czerniak i mięsaki
                      Piotr Rutkowski

13:20–13:35 Dyskusja
 

13:35–13:45 Zakończenie konferencji
                     
Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki, Piotr Potemski
 

13:45 Lunch